EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Skúsenosti získané praxou sú našou najdôležitejšou konkurenčnou výhodou. V rámci Expertnej činnosti využívame naše dlholeté skúsenosti pre návrhy úsporných technológii pre nové a existujúce budovy.  

Pre nové budovy

 • Návrh Energetickej koncepciezásobovania budov teplom a chladom
 • Oponentné posudky navrhnutých technických riešení

Pre existujúce budovy

 • Zistenie potencionálnych úspor prevádzkových nákladov
 • Meranie potenciálu využiteľného odpadného tepla
 • Návrh vhodnej technológie

ENERGETICKÁ KONCEPCIA

Čo je energetická koncepcia?

 • Návrh zásobovania teplom, chladom a prípadne elektrinou pre celý objekt.
 • Zhodnotenie energetických potrieb budovy a vnútornej technológie ako celku.

Prečo je výhodné nechať si spracovať energetickú koncepciu?

 • Vyhnete sa bežnej chybe, kedy návrh kúrenia, chladenia a prípadné energetické požiadavky technológií rieši nezávisle na sebe niekoľko špecialistov. Systémy nie sú prepojene a často sa napríklad vykuruje a zároveň o kus vedľa zbytočne vypúšťa využiteľné odpadné teplo z chladenia.
 • Energetická koncepcia Vám ukáže aj iné možnosti zásobovania energiami než tie, s ktorými bežne pracujú jednotliví špecialisti projektujúci budovu.

Čo koncepcia obsahuje? 

 • Zmapovanie dostupných zdrojov energie a vyhodnotenie ich možných vzájomných kombinácii.
 • Stanovenie predbežných investičných a prevádzkových nákladov pre viac variant.

Koľko spracovanie koncepcie stojí?

 • Koncepcia je účtovaná v hodinovej sadzbe + prípadné cestovné náklady.
 • Sadzba „GT Expert“ za vedenie projektu, návrh a prezentácia koncepcie je 950 Kč/hod.
 • Sadzba „GT Technik“ za odborné práce, výpočty a spracovanie podkladov je 450 Kč/hod.
 • Náklady na spracovanie koncepcie sa obvykle vrátia už behom prvých týždňov prevádzky budovy.

Aký je rozdiel medzi cenovou ponukou a energetickou koncepciou?            

 • Cenová ponuka je pasívna reakcia na dopyt – iba sa ocení technológia požadovaná zadávateľom.
 • Energetická koncepcia vyžaduje kreatívny prístup, dlhoročné skúsenosti a dobrý prehlaď o vhodných a dostupných technológiách.

Prečo koncepcia od GT Energy?

 • Energetické koncepcie nás neživia a nevytvárame tak „tučné spisy“ plné frázy.  Získate stručný dokument obsahujúci len dôležité fakty pre jednoduché a rýchle vyhodnotenie variant.
 • Sledujeme vývoj úsporných technológií vo svete a tie najlepšie využívame.
 • Môžeme odporučiť najvhodnejšie technológii, pretože nie sme viazaní len na jednu značku.
 • Nie sme teoretici. Doporučené technické riešenia sme taktiež schopní realizovať.
 • Máme skúsenosti už viacej než 10 000 inštalácii tepelných čerpadiel, ktoré sme doposiaľ dodali.