Inovatívne a kreatívne riešenia inteligentných budov, riadiacich systémov

Vzhľadom na zvyšujúce sa nároky užívateľov na komfort a pohodlie, je v súčasnosti hlavným zámerom investorov zabezpečiť komfortné bývanie s maximálnym pohodlím, ale s nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Riešením je inteligentný dom vybavený modernými technológiami a spĺňajúci požiadavky investora na komfort a bezpečnosť. Inteligentný dom prepoji navzájom všetku techniku, zjednoti ovládanie a predovšetkým poskytne jednotný a efektívny spôsob ovládania, ktorý je prispôsobený pre konkrétny dom a jeho užívateľov.

Firma Stavcomp s.r.o. zabezpečuje pre Tepelné čerpadla, s.r.o. návrhy, projektovanie, dodávku, realizáciu a následným spravovaním poskytnutých služieb v oblasti inteligentných budov.

 

Navrhujeme – Projektujeme – Realizujeme

Komplexné inteligentné riešenie budov

 • osvetlenie
 • žalúzie a rolety
 • vykurovanie a chladenie
 • bezpečnostné systémy
 • riadenie prístupu do objektu
 • zavlažovanie
 • otváranie zatváranie brán a vstupných dverí
 • otváranie/zatváranie prívodu vody, plynu
 • meranie a reguláciu pre kotolne a objekty (MaR)
 • elektroinštaláciu pre bazény
 • elektroinštaláciu pre wellness
 • kompletnú realizáciu elektroinštalácie
 • monitorovanie spotreby el. energie – vypínanie zariadení s najnižšou prioritou

Bezpečnostné systémy

 • poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)
 • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • požiarny evakuačný rozhlas (PER)
 • priemyselná televízia (PTV)
 • kamerové systémy
 • dochádzkové a prístupové systémy (DPS)
 • infrazávory
 • elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Hlasové a dátové komunikačné systémy (audio/videovrátniky)

 • pre rodinné domy
 • bytové domy
 • autonómne prístupové systémy