REKUPERÁCIA TEPLA

Pod rekuperáciou sa rozumie spätné získavanie tepla z rôznych zdrojov, najčastejšie z odpadného vzduchu a vody.

Výhodou rekuperácie je zásadné zníženie spotreby energie v objekte a potrebného vykurovacieho výkonu.


Čo prináša?

  • Využitie energie, ktorá je k dispozícii zdarma
  • Zníženie prevádzkových nákladovbudov
  • Zníženie nárokov na inštalovaný príkon zdroja tepla
  • Zlepšenie pracovného prostrediaodvodom tepelnej záťaže

Výhody nášho riešenia:

  • Vysoká výstupná teplota vody 68 až 90°Cpri rekuperacii tepla tepelnými čerpadlami
  • Vstupná teplota primárnej vody až 30°C, primárneho vzduchu až 42°C

Pre koho je vhodná?

  • Výrobne podniky
  • Hotely, bytové domy
  • Technologické objekty