MIKROKOGENERAČNÉ JEDNOTKY

Mikrokogeneračné jednotky sú systémy pre spoločnú výrobu elenergie a tepla. Princíp mikrokogeneračnej jednotky pozostáva s vysoko efektívnej  výroby elektrickej energie, pri ktorej súčasne vzniká využiteľné teplo.

Čo to prináša?

  • Nízke náklady na teplo a vyrobenú el.energiu
  • Využitiezelených bonusov za vyrobenú elektrinu
  • Nezávislú výrobu elektrickéj energie  

Výhody mikrokogeneracie neoTower:

  • Interiérové prevedenie kogeneračných jednotiek pre umiestnenie v obytných budovách
  • Odolné motory YANMAR, TOYOTA, MAN s dlhým servisným intervalomaž 15 000 hodín
  • Nízka hlučnosť vďaka precíznej odhlučnenej skrini

Pre koho sú vhodné?

  • Bytové domy
  • Podnikateľské budovy, administratíva s vyššou spotrebou elektriny a tepla
  • Hotely, športové haly
  • Technologické fabriky a výrobu