Technológia EcoCute otvára tepelným čerpadlám nový priestor v oblastiach, kde bolo ich nasadenie ešte v nedávnej dobe vôbec nemysliteľné. Tieto tepelné čerpadla dokážu ohrievať vodu na teplotu 90°C aj pri vonkajšej teplote -25°C a to s veľmi nízkymi prvevádzkovými nákladmi.

Technológia EcoCute

EcoCute je označenie tepelných čerpadiel pre prípravu teplej vody s prírodnín chladivom CO2. Prvý krát sa objavila v Japonsku v roke 2001 a dnes sú dodávané mnohými výrobcami. Technológia EcoCute s nadkritickým chladiacim obehom umožňuje ohrievať vodu na teplotu až 90°C s veľmi vysokým tepelným faktorom. Technológia EcoCute eliminuje prakticky všetky slabiny, ktoré bežná tepelné čerpadla pri ohreve vody majú: nízky vykurovací faktor, pokles výkonu a výstupné teploty v zimnom období, alebo nízku životnosť kompresora, ktoré niesu na trvalú zátaž pri ohreve vody konštruované. Prvé tepelné čerpadla s technológiou EcoCute určené pre európsky trh sú SANDEN Aquaeco  a MHI Q ton.

Chladivo CO2 (R744)

Oxid uhličitý je netoxický prírodní plyn, ktorý na rozdiel od bežne používaných chladiv nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Preto pri výrobkoch s týmto chladivom niesu vyžadované povinné prehliadky tesnosti chladiaceho okruhu a je považovaný za chladivo budúcnosti. Chladiace obehy s chladivom CO2 sa chovajú veľmi odlišne od tepelných čerpadiel s najrozšírenejšími HFC chladivami a pri návrhu je nutné brať na tieto špecifika ohľad. Jednou z mála nevýhod tejto technológie je nutnosť dodržania vysokého teplotného spádu (typicky 40 až 50°C), ktorý je nutný pre dosiahnutia vysokého vykurovacieho faktoru. Tato podmienka, ktorá obmädzuje širšiemu využitiu tepelných čerpadiel s chladivom CO2 pre vykurovanie, je v prípade prípravy teplej vody relatívne jednoducho technicky riešiteľná, vhodným hydraulickým zapojením zásobníkom vody.

Vykurovanie a ohrev vody tepelnými čerpadlami

Bežné tepelné čerpadla s chladivom R407 a R410 majú veľmi dobré vykurovacie faktory pri vykurovaní, kedy je teplota vody 25 až 55°C. Pri vyšších teplotách sa vykurovací faktor zhoršuje a pri trvalej prevádzke na teploty presahujúce 60°C dochádza k výraznému skráteniu životnosti kompresora. Naopak tepelná čerpadle EcoCute s chladivom R744 (CO2dosahujú vysokých vykurovacích faktorov aj pri teplotách vody 60 až 80°C a sú navrhnuté tak aby aj pri trvalej prevádzke na vysoké teploty bola zachovaná dlhá životnosť kompresoru. V budovách s veľkou spotrebou tepla na ohrev vody (bytové domy, hotely) je veľmi vhodné kombinovať oba typy tepelných čerpadiel a dosiahnuť tak vysokého vykurovaciého faktoru pni vykurovaní aj pri ohreve vody a zároveň udržať dlhú životnosť všetkých  kompresorov.