Vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre prípravu teplej vody s vysokým vykurovacím faktorom a konštantnou teplotou výstupnej vody.

Čo prináša?

Vysokoteplotná príprava teplej vody
500 až 5 000 l za deň
Stála výstupná teplota 65°C
  • Mimoriadne nízke náklady na prípravu teplej vody
  • Veľké množstvo vody o teplote 65°C
  • Možnosť využitia tepla z odpadného vetracieho vzduchu

Výhody SANDEN:

  • Výstupná teplota 65°C pri teplote vonkajšieho vzduchu -15°C
  • Kaskádne zapojenie pre budovy s vyššou spotrebou vody
  • Moderná japonská technológia ECO CUTE s chladivom CO2
  • Vnútorné prevedenie pre jednoduché a bezpečné umiestnenie tepelného čerpadla

Pre koho sú vhodné?

  • Objekty se spotrebou teplej vody 500 až 5 000 l za deň
  • Podnikateľské objekty, hotely, ubytovne, penzióny, športoviská
  • Bytové domy, rodinné domy s vysokou spotrebou vody