Vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre celoročnú prípravu teplej vody s mimoriadne vysokým vykurovacím faktorom.

Čo prináša?

Vysokoteplotná príprava teplej vody
3 000 až 100 000 l za deň
Výstupná teplota 60 až 90°C
  • Výstupnú teplotu vody 90°C i pri -25°C
  • Mimoriadne nízke náklady na prípravu teplé vody
  • Moderná japonská technológia ECO CUTE s chladivom CO2

Výhody Q ton:

  • Celoročne vysoká výstupná teplota vody
  • Stabilný výkon aj pri nízkych vonkajších teplotách
  • Kaskádne zapojenie pre budovy s vyššou spotrebou vody

Pre koho sú vhodné?

  • Objekty so spotrebou teplej vody 3 000 až 100 000 l vody za deň
  • Podnikateľské objekty, hotely, ubytovne, penzióny, športoviská
  • Bytové domy, dodávatelia tepla, prevádzkovatelia teplárenských sietí