SPOLOČNOSŤ: TEPELNÉ ČERPADLA

Spoločnosť Tepelné čerpadla s.r.o. vznikla na základe dopytu trhu po svetových technologických novinkách a technológiách.  Hlavne po odborníkoch s dlhoročnými skúsenosťami. Preto sme vytvorili zastúpenie svetových značiek cez firmu GT Energy na Slovensku.

Vieme využiť a implementovať dlhoročné skúsenosti ľudí a odborníkov z firmy GT Energy, ktorí sú stále k dispozícií pri riešení všetkých požiadaviek našich zákazníkov.

SPOLOČNOSŤ: GT ENERGY

Už od roku 1997 sa zaoberáme úsporami energií a dodávkami úsporných technológií. Naším zákazníkom sme dodali viac než 10 000 tepelných čerpadiel pre vykurovanie, ohrev teplej vody, Chladenie a využitie odpadového tepla, ktoré ročne šetrí viac než 750 000 GJ tepla.

Naším cieľom je priblížiť zahraničné novinky v oblasti úsporných technológií slovenskému zákazníkovi. uplatniť mnohoročné skúsenosti a know-how získané pri inštalácie tepelných čerpadiel a vyhľadávať najlepšie technické riešenia, vedúce k znižovaniu nákladov za energie.

Ku švédskym tepelným čerpadlam IVT, sme tak v roku 2014 pridali aj zastúpenie japonskej značky YANMAR pre tepelné čerpadla s plynovým motorom a mikrokogeneračné jednotky. Tiež japonskú značku SANDEM pre vysokoteplotné tepelné čerpadla na ohrev vody. Z tohto dôvodu bol zmenený názov spoločnosti z Tepelné čerpadla IVT s.r.o. na GT Energy s.r.o.